Spirometr Lungtest Basic MES

ManufacturernSpire

Spirometr Lungtest Basic MES


Preloader

Lungtest Basic jest małym, stacjonarnym spirometrem obsługiwanym przez dowolny
komputer PC z systemem Windows. System pomiarowy Lungtest Lab został
opracowany i skonstruowany w oparciu o opatentowaną głowicę MES DV40 z
najnowszym, opatentowanym cyfrowym przetwornikiem przepływu umieszczonym
bezpośrednio przy głowicy.


Podstawowa wersja spirometru Lungtest Basic obejmuje badania spirometrii wolnej,
natężonej krzywej przepływ objętość oraz maksymalnej dowolnej wentylacji
minutowej, jednak, poprzez rozbudowę spirometru o dodatkowe moduły pomiarowe,
może być bazą do budowy zestawów pomiarowych dla praktycznie dowolnych,
indywidualnych wymagań użytkownika. Spirometr Lungtest Basic może być
elementem pełnego sytemu PFT, dzięki współpracy on-line z dowolnymi modułami
Lungtest Lab.


Podstawowe zalety i cechy:

 • lekkie, niskooporowe głowice pneumotachograficzne, bez elementów
  ruchomych
 • wymienne głowice pneumotachograficzne, łatwo dezynfekowane i
  sterylizowane w całości
 • natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy
  pneumotachograficznej
 • układ pomiaru przepływu z cyfrowym
 • przetwornikiem przepływu umieszczonym
 • w obudowie przyłącza głowicy
 • pneumotachograficznej MES DV40
 • pomiar bez filtrów przeciwbakteryjnych, zawsze czystymi i sterylnymi
  głowicami i zamykaczami przepływu
 • wyeliminowane przewody powietrzne w torze pomiaru przepływu przez
  zastosowanie cyfrowego przetwornika pomiarowego
 • automatyczny system pomiaru warunków otoczenia
 • automatyczna, bieżąca kontrola poprawności wykonania badania wg
  standardów ERS Ai TS
 • automatyczna ocena jakości wykonanego badania wg skali A-F
 • automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem
 • możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy dla badań klasy A lub B
 • prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ-objętość
  w czasie rzeczywistym
 • prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach:
  przepływ, objętość, czas
 • polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w
  Rabce
 • możliwość obliczania liczby odchyleń standardowych i percentyli wartości
  należnych
 • możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników
 • możliwość redakcji własnego raportu z badania
 • możliwość wyboru autora wartości należnych (ERS, GLI, NHANES III, Kuster i innych)
 • przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny
 • możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych
 • otwarta struktura bazy danych z elastycznym oprogramowaniem, z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań
 • oprogramowanie zgodne z MS Windows
 • duża liczba dostępnych dodatkowych modułów pomiarowych
 • niskie koszty eksploatacji i łatwy serwis
 • najnowsze wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jej zakończeniu w cenie spirometru

Spirometria: VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF
Krzywa przepływ-objętość: FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVC
EX, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2,
VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50% FVC EX, FEV1% FVC EX, FEV1% VC,
FEV1/PEF, VCmax, FEV1% VCmax, FEV1% FEV3, FEV1% FEV6, BEV,
BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVC IN, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF,
TPIF%FIT, FEV1% FVC IN, MEF50/ MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT,
TTOT
Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MVV, BF, BR
Dodatkowe moduły pomiarowe do Lungtest Basic:

 • RRS (Respiratory Resistance) opory oddechowe metodą okluzji
 • Wzorzec oddechowy
 • Wzorzec oddechowy z P0.1
 • Wzorzec oddechowy E
 • DRT (Diaphragm Relaxation Time) czas relaksacji przepony
 • Badanie ciśnienia wdechowego i wydechowego PIPE (PeakPressure Inspiration
  Peak Pressure Expiration)
 • Moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia.

 

Dane pacjenta

Spirometr Lungtest Basic umożliwia wprowadzenie następujących danych pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, waga, wzrost, płeć, numer identyfikacyjny

Badanie po podaniu leku

W przypadku wykonania pacjentowi powtórnego badania po podaniu leku wyniki drugiego badania są podawane w odniesieniu do wyników badania wykonanego przed podaniem leku. Każde badanie wstępne otrzymuje oznaczenie PRE a badanie po leku jest oznaczane POST w celu ułatwienia interpretacji zarejestrowanych wyników.

Wartości należne
Spirometr Lungtest Basic daje Użytkownikowi możliwość wyboru zestawu wartości
należnych, dla parametrów spirometrycznych, z pośród 31 autorów ( ERS, GLI,
NHANES III, Kuster, Hankinson, Falaschetti i inni). Oprogramowanie zapewnia
porównywanie wyników wartościami należnymi, obliczanie wartości liczby odchyleń
standardowych i percentyli.


Raport trendów
Raport trendów pozwala na wizualizację i wydruk zmian wartości parametrów,
uzyskanych przez pacjenta w czasie wcześniejszych wizyt. Monitorowanie trendu
zmian wartości mierzonych parametrów, jest obrazowane w postaci tabeli wartości
liczbowych i graficznej.


Baza danych
Spirometry Lungtest Basic wyposażone są w bazę danych umożliwiającą archiwizację,
wyszukiwanie oraz opracowywanie wyników wykonanych badań. Możliwe jest
przesyłanie wyników wybranych badań do standardowych programów statystycznych
oraz zapisanie w formacie PDF. Opcjonalnie baza danych może współpracować z
systemem sieciowym HL7.


Wydruki
Spirometr umożliwia wydruki wyników i porównań wyników na drukarce kolorowej
lub jednobarwnej w formatach zaprojektowanych przez Użytkownika.


Dane techniczne spirometru Lungtest Basic
Pomiar przepływu i objętości:
głowica pomiarowa MES typ DV40 (lub DV40e)
przestrzeń martwa 38 ml (lub 20 ml)
zakres przepływu ±20 l/s
rozdzielczość przepływu 1 ml/s
rozdzielczość użytkowa przepływu 10 ml/s
zakres pomiaru objętości 0 - ±10 l (0 - 20 l)
rozdzielczość użytkowa objętości 10 ml
dokładność pomiaru < 2 %
opór głowicy pomiarowej < 0,9 cm H2O/l/s
(przy przepływie 14 l/s)

zakres wentylacji minutowej 300 l/min
OFERTY CENOWE SZYKUJEMY INDYWIDUALNIE –
PROSIMY O KONTAKT (telefoniczny lub przez formularz

„zapytaj o cenę”)

There are yet no reviews for this product.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd