Spirometr Lungtest Lab MES

Głowne(1)
2(1)71
ManufacturernSpire

Lungtest Lab jest stacjonarnym, modułowym, zaawansowanym technologicznie
urządzeniem przeznaczonym do wykonywania pełnego zakresu badań
pulmonologicznych, wykorzystującym komputerową analizę przeprowadzonych
pomiarów.


Preloader

Lungtest Lab jest obsługiwany przez dowolny komputer z
oprogramowaniem zaimplementowanym w systemie operacyjnym Windows.
Modułowa budowa daje możliwość rozbudowy urządzenia do kompletnego
laboratoryjnego sytemu PFT, umożliwiającego wykonanie pełnej klinicznej
diagnostyki w zakresie mechaniki oddychania.


System pomiarowy Lungtest Lab został opracowany i skonstruowany w oparciu o
opatentowaną głowicę MES DV40 z najnowszym, opatentowanym cyfrowym
przetwornikiem przepływu umieszczonym bezpośrednio przy głowicy.

Podstawowe zalety i cechy Lungtest Lab:

 • lekkie, niskooporowe głowice pneumotachograficzne, bez elementów
  ruchomych
 • natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy
  pneumotachograficznej
 • wymienne głowice pneumotachograficzne i zamykacze przepływu, łatwo
  dezynfekowane i sterylizowane w całości
 • pomiar bez filtrów przeciwbakteryjnych, zawsze czystymi i sterylnymi
  głowicami i zamykaczami przepływu
 • układ pomiaru przepływu z cyfrowym przetwornikiem przepływu
  umieszczonym w obudowie przyłącza głowicy pneumotachograficznej MES
  DV40
 • wyeliminowane przewody powietrzne w torze pomiaru przepływu przez
  zastosowanie cyfrowego przetwornika, sygnał cyfrowy transmitowany kablem
  do urządzenia
 • automatyczny system pomiaru warunków otoczenia
 • automatyczna, bieżąca kontrola poprawności wykonania badania wg
  standardów ERS i ATS
 • automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A - F
 • automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem
 • możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy dla badań klasy A lub B
 • prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ-objętość
  w czasie rzeczywistym
 • prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach:
  przepływ, objętość, czas
 • polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w
  Rabce
 • możliwość obliczania liczby odchyleń standardowych i percentyli wartości
  należnych
 • możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników
 • możliwość redakcji własnego raportu z badania
 • możliwość wyboru autora wartości należnych (ERS, GLI, NHANES III, Kuster itp.)
 • przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny
 • możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych
 • otwarta struktura bazy danych z elastycznym oprogramowaniem, z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań
 • oprogramowanie zgodne z Microsoft Windows
 • duża liczba dostępnych dodatkowych modułów pomiarowych
 • łatwy transport systemu zamontowanego na stabilnym wózku
 • niskie koszty i łatwy serwis
 • najnowsze wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jej zakończeniu w cenie spirometru

Standardowy zakres badań

Spirometria: VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF
Krzywa przepływ-objętość:
FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVCex, PEF, MEF75, MEF50,
MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET,
TPEF%FET, MEF50%FVCex, FEV1%FVCex, FEV1%VC, FEV1/PEF, VCmax,
FEV1%VCmax, FEV1%FEV3, FEV1%FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT,
AEX, FVCin, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1%FVCin,
MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT
Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MVV, BF, BR

Dodatkowe moduły pomiarowe Lungtest Lab do budowy kompletnego systemu
diagnostycznego PFT:

 • Moduł dyfuzja
 • Moduł badanie FRC
 • Inhalacyjny System Prowokacji Alergologicznych ISPA
 • Badanie oporów oddechowych RRS
 • Badanie podatności statycznej i dynamicznej Compliance
 • Podatność dla dzieci (Compliance HB)
 • DRT (czas relaksacji przepony)
 • Wzorzec oddechowy i wzorzec oddechowy z P0.1
 • Wzorzec oddechowy E
 • NEP (Negative Expiratory Pressure) - obiektywny pomiar ograniczenia
  przepływów wydechowych
 • CAPS (Cold Air Provocation System)
 • Badanie ciśnienia wdechowego i wydechowego PIPE
 • Regulacja oddychania
 • Rhinomanometria
 • Moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia

Nowoczesne systemy spirometryczne, w których każdy pacjent otrzymuje na czas
badania sterylny ustnik oraz sterylną wymienną głowicę, nie wymagają
przeprowadzania codziennej procedury cechowania.


Dane techniczne systemu pomiarowego Lungtest Lab
Pomiar przepływu i objętości:
- głowica pomiarowa MES typ DV40 (lub DV40e)
- przestrzeń martwa 38 ml (lub 20 ml)
- zakres przepływu ± 20 l/s
- rozdzielczość przepływu 1 ml/s
- rozdzielczość użytkowa przepływu 10 ml/s
- zakres pomiaru objętości 0 - ± 10 l (0 - 20 l)
- rozdzielczość użytkowa objętości 10 ml
- dokładność pomiaru < 2 %
- opór głowicy pomiarowej < 0,9 cm H2O/l/s
(przy przepływie 14 l/s)
- zakres wentylacji minutowej 300 l/min


OFERTY CENOWE SZYKUJEMY INDYWIDUALNIE –
PROSIMY O KONTAKT (telefoniczny lub przez formularz

„zapytaj o cenę”)

There are yet no reviews for this product.

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd