Lungtest Lab – spirometr (MES)

Na aparat robimy indywidualne wyceny – jest ona uzależniona od stopnia rozbudowania sprzętu oraz ilości akcesoriów. W związku z tym prosimy o kontakt w sprawie uzyskania wyceny poprzez poniższy formularz bądź adres – biuro@emocja.pl 

Lungtest Lab jest stacjonarnym, modułowym, zaawansowanym technologicznie urządzeniem przeznaczonym do wykonywania pełnego zakresu badań pulmonologicznych, wykorzystującym komputerową analizę przeprowadzonych pomiarów.

Kategorie: ,

Opis

Lungtest Lab jest obsługiwany przez dowolny komputer z oprogramowaniem zaimplementowanym w systemie operacyjnym Windows. Modułowa budowa daje możliwość rozbudowy urządzenia do kompletnego laboratoryjnego sytemu PFT, umożliwiającego wykonanie pełnej klinicznej diagnostyki w zakresie mechaniki oddychania.

System pomiarowy Lungtest Lab został opracowany i skonstruowany w oparciu o opatentowaną głowicę MES DV40 z najnowszym, opatentowanym cyfrowym przetwornikiem przepływu umieszczonym bezpośrednio przy głowicy.

Podstawowe zalety i cechy Lungtest Lab:

 • lekkie, niskooporowe głowice pneumotachograficzne, bez elementów ruchomych
 • natychmiastowa gotowość do pracy po wymianie głowicy pneumotachograficznej
 • wymienne głowice pneumotachograficzne i zamykacze przepływu, łatwo dezynfekowane i sterylizowane w całości
 • pomiar bez filtrów przeciwbakteryjnych, zawsze czystymi i sterylnymi
  głowicami i zamykaczami przepływu
 • układ pomiaru przepływu z cyfrowym przetwornikiem przepływu umieszczonym w obudowie przyłącza głowicy pneumotachograficznej MES DV40
 • wyeliminowane przewody powietrzne w torze pomiaru przepływu przez
  zastosowanie cyfrowego przetwornika, sygnał cyfrowy transmitowany kablem do urządzenia
 • automatyczny system pomiaru warunków otoczenia
 • automatyczna, bieżąca kontrola poprawności wykonania badania wg standardów ERS i ATS
 • automatyczna ocena jakości wykonanego poprawnie badania wg skali A – F
 • automatyczna ocena próby rozkurczowej wg ERS z tekstowym komentarzem
 • możliwość włączenia systemu automatycznej diagnozy dla badań klasy A lub B
 • prezentacja graficzna wolnej spirometrii i natężonej krzywej przepływ-objętość w czasie rzeczywistym
 • prezentacja graficzna badania w czasie rzeczywistym w trzech osiach: przepływ, objętość, czas
 • polskie normy dla dzieci opracowane w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc w Rabce
 • możliwość obliczania liczby odchyleń standardowych i percentyli wartości należnych
 • możliwość wyboru sposobu prezentacji wyników
 • możliwość redakcji własnego raportu z badania
 • możliwość wyboru autora wartości należnych (ERS, GLI, NHANES III, Kuster itp.)
 • przejrzysty dla lekarza i zrozumiały dla dziecka system motywacyjny
 • możliwość transmisji wyników badania do standardowych programów statystycznych
 • otwarta struktura bazy danych z elastycznym oprogramowaniem, z szybkim wyszukiwaniem pacjentów i badań
 • oprogramowanie zgodne z Microsoft Windows
 • duża liczba dostępnych dodatkowych modułów pomiarowych
 • łatwy transport systemu zamontowanego na stabilnym wózku
 • niskie koszty i łatwy serwis
 • najnowsze wersje oprogramowania w okresie gwarancji i po jej zakończeniu w cenie spirometru

Standardowy zakres badań

Spirometria: VC, IC, ERV, TV, IRV, MV, BF
Krzywa przepływ-objętość:
FEV0.5, FEV0.75, FEV1, FEV2, FEV3, FEV6, FVCex, PEF, MEF75, MEF50, MEF25, MEF@FRC, FEF75/85, FEF25/75, FEF 0.2-1.2, VPEF, TPEF, FET, TPEF%FET, MEF50%FVCex, FEV1%FVCex, FEV1%VC, FEV1/PEF, VCmax, FEV1%VCmax, FEV1%FEV3, FEV1%FEV6, BEV, BEV%FVCex, TC25/50, MTT, AEX, FVCin, FIV1, PIF, MIF50, FIT, TPIF, VPIF, TPIF%FIT, FEV1%FVCin, MEF50/MIF50, PEF/PIF, FEV1/FIV1, FET%FIT, TTOT
Maksymalna dowolna wentylacja minutowa: MVV, BF, BR

Dodatkowe moduły pomiarowe Lungtest Lab do budowy kompletnego systemu
diagnostycznego PFT:

 • Moduł dyfuzja
 • Moduł badanie FRC
 • Inhalacyjny System Prowokacji Alergologicznych ISPA
 • Badanie oporów oddechowych RRS
 • Badanie podatności statycznej i dynamicznej Compliance
 • Podatność dla dzieci (Compliance HB)
 • DRT (czas relaksacji przepony)
 • Wzorzec oddechowy i wzorzec oddechowy z P0.1
 • Wzorzec oddechowy E
 • NEP (Negative Expiratory Pressure) – obiektywny pomiar ograniczenia
  przepływów wydechowych
 • CAPS (Cold Air Provocation System)
 • Badanie ciśnienia wdechowego i wydechowego PIPE
 • Regulacja oddychania
 • Rhinomanometria
 • Moduł automatycznego pomiaru warunków otoczenia

Nowoczesne systemy spirometryczne, w których każdy pacjent otrzymuje na czas badania sterylny ustnik oraz sterylną wymienną głowicę, nie wymagają przeprowadzania codziennej procedury cechowania.

Dane techniczne systemu pomiarowego Lungtest Lab
Pomiar przepływu i objętości:
– głowica pomiarowa MES typ DV40 (lub DV40e)
– przestrzeń martwa 38 ml (lub 20 ml)
– zakres przepływu ± 20 l/s
– rozdzielczość przepływu 1 ml/s
– rozdzielczość użytkowa przepływu 10 ml/s
– zakres pomiaru objętości 0 – ± 10 l (0 – 20 l)
– rozdzielczość użytkowa objętości 10 ml
– dokładność pomiaru < 2 %
– opór głowicy pomiarowej < 0,9 cm H2O/l/s (przy przepływie 14 l/s)
– zakres wentylacji minutowej 300 l/min

Formularz kontaktowy

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o „Lungtest Lab – spirometr (MES)”

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *