Latest

The latest news from the Joomla! Team

  • diagnostyka,  diagnostyka,  Encyklopedia wiedzy,  Latest,  News,  News

    Tlenek azotu – najlepszy aparat do pomiaru.

    TLENEK AZOTU NO jest gazem obecnym w małych stężeniach w organizmie człowieka i jest uważany za ważną cząsteczkę dla funkcji biologicznych. Na polskim rynku pojawiło się nowe urządzenie, które ma zalety nieosiągalne dla konkurencyjnych modeli. Jest urządzeniem do pomiaru stężenia tlenku azotu NO w wydychanym powietrzu. Poprzez pomiar frakcjonowanego stężenia tlenku azotu FeNO aparat Evernoa umożliwia monitorowanie stopnia stanu zapalnego w drogach oddechowych zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Evernoa mierzy ułamkowe stężenie tlenku azotu (FENO) w wydychanym powietrzu człowieka,zgodnie z zaleceniami Komisji Amerykańskiego Towarzystwa Klatki Piersiowej (ATS) iEuropejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego (ERS). FENO jest ilościowympomiarem tlenku azotu w drogach oddechowych, który można wykorzystać w diagnostyce astmy ijej…