Brak kategorii

BADANIE SCREENINGOWE

Badanie screeniengowe pozwala z dużą dokładnością określić rodzaj i liczbę bezdechów, oraz ich korelację z pozycją ciała, wysyceniem krwi tętniczej tlenem.

Dużą zaletą tego badania jest fakt, że jest ono wykonywane w domu pacjenta, co zmniejsza stres związany ze spaniem w laboratorium, a więc w “obcym miejscu”, oraz liczba czujników, która jest zredukowana do niezbędnego minimum, co poprawia komfort snu podczas badania. 🛌

Badanie tego typu można wykonać zarówno u dzieci jak i u dorosłych.

W tym celu przyjeżdża do pacjenta technik medyczny, który zakłada aparat przed snem, a następnie rano zabiera aparat do odczytu badania i opisania go przez lekarza.

Samo badanie screeningowe polega na ciągłym zapisie parametrów oddychania osoby badanej, takich jak:

  • przepływ powietrza przez nos rejestrowany poprzez kaniulę donosową;
  • chrapanie – tzn. wibracje związane z chrapaniem, również rejestrowane przez kaniulę;
  • wysycenie krwi tętniczej tlenem – rejestrowane przez czujnik zakładany na palec;
  • częstość akcji serca (tętno) – rejestrowany przez czujnik zakładany na palec;
  • krzywa pletyzmograficzna – ocena kardiologiczna;

Jego celem jest ocena czy w czasie snu u danej osoby pojawiają się zaburzenia oddychania, czy nie.

Głównym wskazaniem do przeprowadzenia takiego badania jest podejrzenie zespołu zaburzeń oddychania w czasie snu – kiedy chory bardzo głośno chrapie, często przestaje w nocy oddychać, uskarża się na sen nie dający wypoczynku, a w czasie dnia ma skłonność do zasypiania w przeróżnych okolicznościach – począwszy od zasypiania podczas rozmowy, po zasypianie za kierownicą.

Po więcej informacji i opcji badań zapraszamy tutaj: https://oddechowy.pl/kategoria-produktu/badanie-bezdechu/...